Individuální sezení

CO OD SETKÁNÍ OČEKÁVAT?

Směřování pozornosti k hlubšímu pochopení skutečných příčin nesnází. Přijetí a smíření s tím, co bylo – vstupní brána k opravdové a trvalé změně. Vytvoření nových rozhodnutí v souladu se záměrem a proudem života. Propojení s vnitřními zdroji a potlačenými částmi. Přijetí zodpovědnosti za svůj život a činy. Navrácení síly a vnitřní svobody – vstup do opravdové dospělosti. Spočinutí v prostoru lásky – probuzení srdce.

JAK TO PROBÍHÁ?

Nejprve si vyjasníme záměr– tj. jasně formulované přání, kam se chce klient posunout.
Další průběh už je velmi individuální a záleží na konkrétním klientovi. Nosným prvkem jsou principy a zákonitosti Systemických konstelací.

Dále používám:
– vedený dialog + vnímání emocí a tělesných prožitků
– vizualizace
– pohyb, práci na úrovni těla

PROČ NA SEZENÍ PŘIJÍT?

Motivem k návštěvě sezení můžou být (opakující se) problémy:
– v partnerství
– v rodině
– na úrovni zdraví
– s penězi (téma hojnost a dostatek)
– v zaměstnání (téma vize a poslání)

JAKÁ JE CENA?

Jednotlivé sezení stojí 1.500,- (90 minut)

Klient může vstoupit do uceleného cyklu setkání:

6 setkání – 1.300,-/sezení (úspora 1.200,-)
9 setkání – 1.200,-/sezení (úspora 2.700,-)
12 setkání – 1.100,-/sezení (úspora 4.800,-)

Výhody cyklu:
– má svůj hlavní (zastřešující) záměr
– umožňuje zabývat se tématem hlouběji
–  síla celého procesu se umocní
– práce je kontinuální (“na jedné vlně”)
– je prostor pro reflexi už proběhlých sezení a jejich účinků

Rozmezí mezi setkáními v cyklu je maximálně 4 týdny.

Platí se záloha ve výši jednoho sezení, která pokryje poslední setkání. Záloha propadá, pokud klient odstoupí z cyklu nebo nedorazí na domluvené sezení.

V případě, že by Vaše finanční situace nebyla příznivá, ozvěte se mi a společně se pokusíme najít řešení.

Menu